FXGLOBE JE UMÍSTĚNA NA KYPRU A AUTORIZOVÁNA VYKONÁVAT SVOJI ČINNOST V EVROPĚ POD KOMISÍ PRO CENNÉ PAPÍRY A BURZU (CYSEC), S ČÍSLEM LICENCE 205/13

FXGlobe S.R.O. je investiční společnost autorizovaná uskutečnit objednávky, obchody, jejich příjem a ekzekuci, vykonávat veškeré doplňkové služby týkající se ponechání si obchodů, jejich realizaci na základě rozhodnutí klienta, poskytování kreditu na základě práva Evropské Unie. FXGlobe S.R.O. provozuje a poskytuje své služby pod Regulaci a kontrolou CySec , s licencí číslo 205/13.

 

Orgán Státní Správy
Italy CONSOB
France REGAFI
Spain CNMV
UK FCA
Greece HCMC
Austria FMA
Sweden FI
Norway FSAN
Germany BaFin
Czech Republic CNB
Denmark FINANSTILSYNET
Estonia FI
Hungary MNB
Malta MFSA
Romania CNVMR
Slovak Republic NBS
Slovenia ATVP
The Netherlands AFM
Latvia FKTK
Croatia HANFA
Poland KNF
Portugal CMVM

See our registration number

 

Evropská směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID), která je v platnosti od 01.11.2007, si klade za cíl regulovat a dohlížet na investiční a doplňkové služeby v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP), a hlavním cílem je zlepšení úrovní výkonnosti na trzích, zvýšení transparentnosti na finančních trzích, aby podporovaly konkurenci a chránili investory.

Prostřednictvím MiFID s cennými papíry regulovaném v některém členském státě, mohou poskytovat své služby v jiném členském státě a / nebo třetích zemí, a to vždy za předpokladu, že obchodník s cennými papíry je licencován a oprávněné k poskytování takových služeb.

 

BEZPEČNÉ BANKOVNICTVÍ A ZPRACOVÁNÍ PENĚZ

Pro FXGlobe ten nejdůležitější faktor je bezpečnost finančních prostředků a fondů našich klientů. Právě proto společnost FXGlobe následuje ty nejvyšší standarty a řidí se striktními pravidly pokud se týká investice:

  • Žádné další platby a poplatky
  • Vaše fondy jsou segregované od fondú společnosti FXGlobe a jsou vpod ochranou prvniho stupně v Evropských bankách a nemohou být nijakým zpúůsobem být použity naši společností nebo jakkymkoli jiným orgánem, za žádných podmínek.
  • Plnně ochráněné finanční a osobní informace.
  • Jasné kategorizace klientů a postupy hodnocení investic pro účely ochrany rizika.
  • Transparentnost finančních nástrojů za použití důkladných obchodních podmínek

k shlédnutí veškerych legálních dokumentů, včetně zveřejňování informací o rizicích a zásady pro ochranu osobních údajů, prosím klikněte si na stránku o právních dokumentech.

Contact us for support

+357-25870060 Support Desk

Email Us

    captcha