Kami menyediakan pelanggan kami dengan dokumen undang-undang ini untuk disemak sebelum memulakan urusniaga dengan FXGlobe. Sebagai broker yang dikawalselia, kami menawarkan ketelusan penuh dan mahukan anda membiasakan diri dengan semua maklumat yang berkaitan urusniaga forex. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi kami untuk keterangan lanjut.

Perjanjian pelanggan kami menggariskan perincian urusniaga dan terma dan syarat perniagaan dan juga maklumat penting lain berkenaan syarikat. Polisi dan prosedur pengurusan aduan kami membantu anda melalui proses menyalurkan aduan anda kepada pihak berkuasa yang berkaitan, jika anda mempunyai sebarang aduan.

Selain itu, anda boleh membaca polisi perlaksanaan urusniaga forex kami, polisi pengkategorian pelanggan dan maklumat penting lain yang perlu diketahui oleh setiap pedagang forex sebelum mereka membuka akaun dengan FXGlobe.

Jika anda memerlukan sebarang salinan dokumen, sila hubingi kami.

Contact us for support

+357-25870060

Email Us

    captcha