FXGLOBE LTD MA SWOJĄ SIEDZIBĘ W REPUBLICE CYPRYJSKIEJ I JEST UPOWAŻNIONA DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE EUROPY PRZEZ CYPRYJSKĄ KOMISJĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD (CYSEC), NUMER LICENCJI 205/13

FXGlobe LTD jest firmą inwestycyjną uprawnioną do przyjmowania zleceń, realizacji zleceń, świadczenia usług pomocniczych w zakresie przechowywania, udzielania kredytów klientom i świadczenia usług wymiany walut oraz usług przesyłowych w imieniu swoich klientów na zasadach transgranicznych na terenie Unii Europejskiej. FXGlobe. LTD świadczy usługi Forex na podstawie  licencji CySEC (numer rejestracyjny 205/13)..

 

Country Regulation Authority
Italy CONSOB
France REGAFI
Spain CNMV
UK FCA
Greece HCMC
Austria FMA
Sweden FI
Norway FSAN
Germany BaFin
Czech Republic CNB
Denmark FINANSTILSYNET
Estonia FI
Hungary MNB
Malta MFSA
Romania CNVMR
Slovak Republic NBS
Slovenia ATVP
The Netherlands AFM
Latvia FKTK
Croatia HANFA
Poland KNF
Portugal CMVM

Zobacz nasz numer rejestracyjny

Nasza firma regulowana jest Dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID), w pełni popiera jej działania polegające na zapewnieniu jednolitego zarządzania regulacyjnego usługami inwestycyjnymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), zwiększeniu wydajności, konkurencji i ochrony konsumentów.

 

BEZPIECZNA OBSŁUGA BANKOWA I PIENIĘŻNA

Najważniejszą rzeczą dla FXGlobe jest bezpieczeństwo funduszy naszych inwestorów. Dlatego FXGlobe przestrzega najwyższych standardów i stosuje rygorystyczne zasady przy obsłudze Twoich inwestycji:

  • Brak dodatkowych prowizji lub rekwotowań
  • Twoje fundusze są przetrzymywane oddzielnie od funduszy FXGlobe w najlepszych europejskich bankach i nie mogą być wykorzystywane przez naszą firmę lub jakąkolwiek stronę trzecią, w żadnych okolicznościach
  • W pełni chronione dane osobowe i finansowe
  • Czytelne procedury kategoryzacji klientów i oceny inwestycji w celu zarządzania ryzykiem
  • Przejrzystość instrumentów finansowych dzięki dokładnie określonym warunkom handlowym

by wyświetlić wszystkie dokumenty prawne, w tym Informacje o ryzyku i Politykę prywatności, odwiedź naszą stronę z  dokumentami prawnymi.

Contact us for support

+357-25870060 Support Desk

Email Us

    captcha