CO TO JEST CFD?

CFD oznacza Contract for Difference (Kontrakt różnicy kursowej).

CFD to proste, niedrogie kontrakty, które pozwalają handlować szeroką gamą instrumentów finansowych, a kwotę zysku lub straty stanowi różnica wartości aktywów z czasu rozpoczęcia i zakończenia umowy.

CFD NA AKCJE

CFD na akcje to prosty i opłacalny sposób na dwukierunkowe (*) inwestowanie na giełdzie. Odzwierciedlają one oficjalne ceny rynkowe i umożliwiają inwestorowi działanie na giełdzie przy użyciu dźwigni finansowej.

Pozwalają one również inwestorowi z długą pozycją na otrzymanie dywidendy od akcji, z którą powiązany jest CFD.

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z HANDLU CFD?

CFD umożliwiają dwukierunkowe inwestowanie, pozwalając na otwieranie pozycji DŁUGICH i KRÓTKICH, co może przynosić zyski nawet w czasie trwania rynku niedźwiedzia.

Handel kontraktami CFD z wykorzystaniem dźwigni finansowej pozwala graczom inwestować więcej kapitału niż mają na swoim koncie, co daje możliwość spotęgowania pozytywnych/negatywnych wyników.

Handlując CFD należy zwracać uwagę na różnicę cen: kontrakty przynoszą zysk lub generują straty w oparciu o różnicę pomiędzy ceną zakupu i ceną sprzedaży instrumentu bazowego, pomnożoną przez ilość CFD.

Informacja o depozycie zabezpieczającym/dźwigni finansowej: ze względu na wymogi regulacyjne domyślna dźwignia w handlu CFD wynosi 1:50. Inwestorzy w procesie rejestracji mają możliwość ustawienia wielkości dźwigni finansowej w zależności od poziomu ich doświadczenia.

Podobnie jak w przypadku innych instrumentów pochodnych i inwestycji, CFD są uważane za ryzykowne i złożone produkty inwestycyjne. Zaleca się lokować swój kapitał tylko wtedy, gdy jest się w pełni zaznajomionym z zasadami inwestowania przy użyciu depozytu zabezpieczającego, a także inwestować tylko takie kwoty, które jest się gotowym stracić.

Więcej informacji na temat ryzyka związanego z inwestowaniem w CFD można znaleźć w naszych Głównych  dokumentach informacyjnych CFD..

Contact us for support

+357-25870060 Support Desk

Email Us

    captcha